Untitled Document
 

Sản phẩm của chúng tôi:

- Vỏ Bình chứa khí: oxy, co2, argon, ni tơ, acetylen, hidro, helium

- Bình chứa ni tơ lỏng: yds-3, yds-6, yds-10, yds-15, yds-20, yds-30, yds-35, chart MVE 30, Chart MVE 47

- Khí công nghiệp: khí oxy, khí oxy y tế, khí co2, khí argon, khí nito, khí acetylen

- Khí hổn hợp: chúng tôi chuyên cung cấp khí phối trộn, khí hỗn hợp với nhiều tỷ lệ và độ tinh khiết khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của quý khách

- Khí tinh khiết, khí đặc biệt: khí hê li, khí sf6, khí p10 ( hổn hợp 10% ch4 và 90% argon), khí N2O, khí SO2, Khí acetylen tinh khiết, khí oxy, khí nito, khí argon, khí helium tinh khiết, khí metan ( ch4), propan ..v..v.....

- Van điều áp, đồng hồ giảm áp: chúng tôi cung cấp van điều áp của nhiều hãng khác nhau trên thế giới tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng của quý khách, chúng tôi sẽ tư vấn dòng sản phẩm phù hợp nhất.Danh mục Sản phẩmKhí tinh khiết

Khí hỗn hợp

Bình chứa khí

Khí công nghiệp

Khí hóa lỏng

Bình chứa nito, oxy, argon lỏng

Vavle, đồng hồ các loại

Sản phẩm khác

Vỏ chai khí