Untitled Document
 

Khác nhau Giữa Acetylen và LPG trong hàn cắt kim loại

han cat kim loai

Khác nhau Giữa Acetylen và LPG trong hàn cắt kim loại

Axêtylen(C2H2) và LPG(Liquified Petroleum Gases) là 2 nhiên liệu chính kết hợp với Oxy để hàn, cắt kim loại.

Trên thế giới, nhiều nước sử dụng Axetylen- Oxy và cũng có nhiều nước sử dụng LPG- Oxy trong việc hàn cắt kim loại.

Ở Việt Nam chúng ta chưa có đơn vị nào nghiên cứu hướng dẫn sử dụng loại khí này hay khí kia tốt hơn. Trong bài viết này sẽ giới thiệu sơ lược về sự khác nhau của acetylene-oxy và LPG và oxy trong hàn cắt kim loại

Đọc thêm...