Cung Cấp Khí Argon Tinh Khiết Sử Dụng Cho Phòng Lab

Cung Cấp Khí Argon Tinh Khiết Sử Dụng Cho Phòng Lab

Giá sản phẩm:

Liên hệ

Phuthinhgas chuyên cung cấp khí arogn tinh khiết với nhiều dung tích và chất lượng cao theo yêu cầu:

⇒ Chai 10,14 lít với độ tinh khiết 99,999% - 99,9995%

⇒ Chai dung tích 40 lít với độ tinh khiết 99,999% - 99,9995%

⇒ Chai dung tích 47 lít, 50 lít x200 bar  với độ tinh khiết 99,999% - 99,9995%

  • Mã sản phẩm: AR -001

Email tư vấn: khitinhkhiet@gmail.com