Bán Bình Khí Oxy Tinh Khiết 99,999%

Thông tin kỹ thuật của khí oxy tinh khiết Tên sản phẩm :  Khí TinhKhiết Oxy 5.0 ( pure oxygen) Độ tinh khiết của khí oxy: 99,999...