Bán Bình Khí Oxy Tinh Khiết 99,999%

Bán Bình Khí Oxy Tinh Khiết 99,999%

Giá sản phẩm:

Liên hệ

Thông tin kỹ thuật của khí oxy tinh khiết

Tên sản phẩm :  Khí TinhKhiết Oxy 5.0 ( pure oxygen)

Độ tinh khiết của khí oxy: 99,999 %

Tạp chất:

  • Nitrogen                       < 4.0 ppm
  • Co                                < 1.0 ppm
  • Co2                                 < 1.0 ppm
  • Moisture                         < 2.0 ppm
  • THC (As  CH4)              < 1.0 ppm
  • Mã sản phẩm: oxy-001

Email tư vấn: khitinhkhiet@gmail.com